Det var en østlending, trønder og nordlending..

0
728